ALGEBEHANDLING AF TAG – FJERN ALGER OG MOS

Alger elsker vådt og fugtigt vejr. Det er de optimale levevilkår for den grønne algevækst og det danske vejr giver perfekte forhold for algevækst. Derfor er det slet ikke mærkeligt, at så mange danske huse er angrebet af grønne alger og mos. Så trænger du til en algebehandling, er du langt fra den eneste.

Du kan se angrebene på dit tag, som kan være ramt af grønne, gule, grå, sorte og hvide pletter. Du kan også se efter algevækst eller store områder på taget med mos. Alle disse angreb er ødelæggende for dit tag – og derfor skal du have det fjernet. Det er meget billigere at fjerne mos og alger – end det er at udskifte hele taget.

ALGEBEHANDLING ER EN KAMP MOD ALGER

Det er ikke kun for alger og mos-angreb æder sig ind og ødelægger dit tag, at du skal have det fjernet. Udover at algerne langsomt nedbryder taget, så fungerer væksten også som en våd klud, der hele tiden opsamler nyt vand og holder taget fugtigt, selv når det er tørvejr.

Det er især farligt ved kolde temperaturer, da vandet kan trække ned i tagets sprækker. Når det så bliver frostvejr, udvider vandet sig – og taget sprækker og får huller. Algernes rødder borer sig med kraft ned i taget, især på varme solskinsdage.

Er du hårdt angrebet af alger og mos, har du sikkert også et par tagsten eller tagplader der har forskubbet sig lidt. Dette øger risikoen for at der trænger vand ind i tagkonstruktionen. Tag et kig på dit tag – og kig efter skæve tagsten.

Algebehandling tag mos
Algebehandling tag mos

ALGER OG MOS ØDELÆGGER DIT TAG

 • Grimt og forurenet tag
 • Frostsprængninger i tagsten
 • Forskubbede tagsten eller tagplader
 • Fugt og regn siver ned i tagets konstruktion
 • Konstant fugtigt tag
 • Vand på loftet
 • Kort levetid for taget

BEDSTE ALGEBEHANDLING, UDEN SKADER

Algebehandlingen sker ved, at vi står nede på jorden og skyder algebehandlingen på, nede fra jorden med en lang lanse. Taget sprøjtes med et miljøvenligt algemiddel som allerede har sin virkning efter 60 min. Det organiske lag går nu i forrådnelse og alt efter dets tykkelse går der fra 2 dage til et år før det endelige resultat ses – det nu er nedbør og vind der vasker og fejer det organiske materiale ned.

På den måde undgår du, at dine tagsten bliver ødelagt af en mand går rundt på taget. Løsningen med at algebehandle taget nedefra, lader sig gøre i langt de fleste tilfælde.

Vi har altid naborabat på alle vores ydelser, og ønsker du en service aftale, hvor vi kommer fast, så kan der spares 15%.

Algebehandling af tag

HVORFOR ANBEFALES ALGEBEHANDLING?

Miljøet skånes, når byggematerialerne vedligeholdes jævnligt i stedet for at blive skiftet ud før tid. Der anvendes et miljø-venligt algemiddel som er biologisk nedbrudte efter 2 døgn.

Algebehandling af tag

GRUNDE TIL AT ALGEBEHANDLE

 • Gammelt og grimt tag bliver som nyt
 • Professionel algebehandling er billigere end at lægge ny tag
 • Når en professionel udfører arbejdet er dit hus sikret
 • Algebehandling forhindrer at tagsten frostsprænges eller knækker

ALGEBEHANDLING AF TAG - VORES PAKKER

Dette forudsætter at der max er 3 meter fra jorden til tagrenden og gælder op til 450 kvm

Bronzepakken

Denne pakke indeholder en grundig algebehandling af dit tag

 

Pris:  1399,-

Sølvpakken

Denne pakke giver dig algebehandling af både taget og terrasse

 

Pris: 1699,-

Guldpakken

Denne pakker giver dig algebehandling af taget samt terrasse og gangstier og indkørsel

 

Pris:  1899,-

ALGEBEHANDLING - TILLÆGSYDELSER

TAGRENSNING

Tilbyder rensning af dine tagrender både enkelt gange men også 1-2 gange årlig på abonnement

Pris: 25 kr. / meter

UKRUDTSBEKÆMPELSE

Vi tilbyder også ukrudtsbekæmpelse 15,- pr m2

FACADEBEHANDLING

Vi tilbyder også Facaderensning. Ring for et godt tilbud.

BESTIL ALGEBEHANDLING NU